top of page

Prowadzenie książki KPiR
lub Ksiąg Handlowych

 

Naliczanie listy płac
(zgłoszenia do ZUS, PIT-11)

 

Rozliczanie dotacji rocznej

Pakiet

PODSTAWOWY

Prowadzenie książki KPiR
lub Ksiąg Handlowych

 

Naliczanie listy płac
(zgłoszenia do ZUS, PIT-11)
 

Dokumentacja osobowa pracowników
 

Rozliczanie dotacji miesięcznej oraz rocznej

Pakiet

W SAM RAZ

Prowadzenie książki KPiR
lub Ksiąg Handlowych
 

Konsultacje w zakresie dokumentacji placówki

Pełny zakres w obsłudze pracowników
 

Wprowadzanie dotacji
do systemu ODPN
oraz rozliczenie jej na koniec roku 

 

Prowadzenie przeterminowań
w płatnościach za czesne

Pakiet

ŚWIĘTY SPOKÓJ

Ceny są uzgadniane po weryfikacji ilości dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.

bottom of page