top of page

Tabela Czesne

Tabela Dotacje

Pozostałe dokumenty w formie elektronicznej udostępniane podczas współpracy:

  • Pełna dokumentacja pracownika

  • umowa świadczenia usług przedszkolnych wraz z załącznikami

  • statut przedszkola

  • i inne dokumenty wymagane do funkcjonowania placówki

bottom of page